Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder gjennomgåelse av et utvalg norrøne prosatekster på originalspråket. Utvalget består av tekster i  normalisert og unormalisert form, og ulike sjangere er representert. I tillegg gis en innføring i paleografi og kodikologi.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • kan du bedre lese og analysere norrøne tekster.
  • er du kjent med de viktigste variabler innen tekstmaterialet, slik som geografisk, kronologisk og sjangerbestemt variasjon.
  • kjenner du de karakteristiske stiltrekk ved ulike sjangrer innen norrøn sagalitteratur.
  • kan du normalisere en enkel tekst og ha en viss ferdighet i håndskriftlesning.
  • har du kunnskap om overleveringen av kildetekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie. Ta kontakt med studiekonsulenten dersom du har tilsvarende kunnskap fra annet lærested.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten også har fullført NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NFI2300 – Norrønt tekststudium (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av 28 timer seminarundervisning.

Skriftlige kvalifiseringsoppgaver skal godkjennes av faglærer før studenter kan gå opp til eksamen.

Kvalifiseringsoppgaven er en mappe som består av 10 kortere filologiske oppgaver. Studentene får oppgaver til hver uke (14 uker undervisning), og det er obligatorisk å levere minst 10 av disse. Oppgavene skal leveres inn til bestemte frister hver uke og blir diskutert i undervisningen. Minst 8 av 10 innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Det er ellers forventet at studentene er forberedt på å delta aktivt i undervisningen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)