40-gruppe – Norrøn filologi (40NFI)

Om emnegruppen

Etter å ha fullført 40-gruppen skal studenten kunne fortolke og formidle norrøn tradisjon og kultur både språklig og litterært, gjennom å:

  • kjenne strukturen i norrønt språk
  • kjenne hovedlinjene i språkutviklingen fra urnordisk til norrønt
  • kunne forstå og analysere en ukjent norrøn tekst ved hjelp av ordbok
  • ha oversikt over den norrøne litteraturen
  • ha oversikt over de middelalderlige tekstlige kildene til norsk og islandsk historie
  • kunne med hjelpemidler ta seg fram i en unormalisert kildetekst
  • kunne anvende grunnleggende kildekritikk på materialet

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (30 stp.):

Valgfrie emner (10 stp.):

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Opptak til masterstudier

Emnegruppen kan utvides til 80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT) som utgjør det faglige kravet for opptak til masterprogrammet Viking and Medieval Studies (master's two years).

Annet