40-gruppe – Norrøn filologi (40NFI)

Om emnegruppen

Etter å ha fullført 40-gruppen skal studenten kunne fortolke og formidle norrøn tradisjon og kultur både språklig og litterært, gjennom å:

  • kjenne strukturen i norrønt språk
  • kjenne hovedlinjene i språkutviklingen fra urnordisk til norrønt
  • kunne forstå og analysere en ukjent norrøn tekst ved hjelp av ordbok
  • ha oversikt over den norrøne litteraturen
  • ha oversikt over de middelalderlige tekstlige kildene til norsk og islandsk historie
  • kunne med hjelpemidler ta seg fram i en unormalisert kildetekst
  • kunne anvende grunnleggende kildekritikk på materialet

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (30 stp.):

Valgfrie emner (10 stp.):

Annet

Opptak til masterstudier

Emnegruppen kan utvides til 80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT2) som utgjør det faglige kravet for opptak til masterprogrammet Viking and Medieval Studies (master's two years).
 
Vær oppmerksom på at følgende emner ikke er en del av 80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT2):