Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Britisk kulturkunnskap med engelsk (40OMR-BRIT2)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er under utfasing og kan bare bli tatt av studenter med opptak til og med høsten 2016.

Ny 40-gruppe i engelsk er 40ENG

Emnegruppen gir en innføring i engelsk språkbruk, samt en innføring i britisk historie og samfunn.

Britisk områdekunnskap er studiet av historie, kultur og samfunnsforhold innenfor det geografiske området de britiske øyer. Et hovedfokus er forholdet mellom de fire nasjonene på disse øyene/innenfor området – England, Skottland, Wales og Irland – både historisk og i dag, og mellom de to statsdannelsene – Det forente kongedømme av Storbritannia og Nord-Irland (United Kingdom) og Republikken Irland (Eire).

De britiske øyer og særlig Storbritannias innflytelse og betydning i verden har historisk sett vært omfattende. Posisjonen som dominerende sjømakt, både militært og gjennom handel var etablert allerede på slutten av 1700-tallet. Den industrielle revolusjon og oppbyggingen av et verdensomspennende imperium av kolonier på 1800-tallet ga Storbritannia en stilling som verdens kanskje fremste stormakt rundt 1850-60. Selv om denne ledende posisjonen nå er historie, er følgene av den høyst tilstedeværende i dag: Engelsk som verdensspråket, og en tydelig politisk og kulturell arv i det fleste av de tidligere koloniene, om enn kanskje særlig i land som USA, Canada, Australia og New Zealand.

Læringsutbytte
Etter å ha tatt emnegruppen vil du:

  • kunne analysere britisk historie, politikk, kultur og samfunnsforhold i vid forstand;
  • kunne benytte deg av et begrepapparat egnet til å forstå britisk og irsk historie og samfunnsliv i dag;
  • kunne benytte historisk metode i dine analyser.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen har to obligatoriske og to valgfrie emner. Det anbefales at de to innføringsemnene på 1000-nivå tas før andre emner i gruppen, og i særdeleshet at ENG 1505 tas før andre ENG-emner.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet