40-gruppe – Kina-studier (40OMR-KINA)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er KUN FOR STUDENTER PÅ ANDRE PROGRAMMER ENN PROGRAM FOR ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER. AMS-studenter tar 40OMR-KINA2.

Det kinesiske samfunnet står midt i en utvikling som stadig utfordrer grensene mellom nytt og gammelt, med store konsekvenser for forholdet mellom individ, familie, stat og andre deler av samfunnet. Samtidig forholder landet seg til en lang og rik tradisjon innen politisk og filosofisk tenkning, teknologisk, kulturell og religiøs praksis, samt historiske og skjønnlitterære skrifter.

Denne emnegruppen gir en innføring i kinesisk språk. I tillegg kan du velge mellom ulike emner innen kinesisk og østasiatisk historie, samfunn, politikk, litteratur, tenkning og religion.

Hva lærer du?

Etter fullført emnegruppe skal du

  • ha grunnleggende kunnskap om kinesisk og østasiatisk kultur og samfunn
  • være i stand til å innhente og vurdere stoff om kinesisk kultur og samfunn fra bibliotek, databaser og andre kilder
  • kunne bruke vitenskapelig litteratur til å analysere kinesiske kulturuttrykk og samfunnsforhold
  • kunne gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til kinesisk kultur og samfunn; samt gi og motta kritiske kommentarer

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Emner som tidligere har inngått som valgfrie emner:

Annet

Overlappende emner

KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon overlapper 10 studiepoeng mot KIN1501 - Kinas samfunn og politikk (nedlagt) og 10 studiepoeng mot KIN2501 - Før Kina overtar verden – kontraster i en kommende supermakt.