KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Mens USA ser ut til å minske sin internasjonale rolle på flere områder, trer Kina nå ut av skyggen og har fått nye ambisjoner om å sette den politiske dagsordenen, blitt pådriver i internasjonale klima-avtaler og en ettertraktet handelspartner. På emnet ”Kinas århundre?” får du tilgang til den nyeste forskningen om en av verdens mest innflytelsesrike stater. Lurer du på hvor stor Xi Jinpings makt egentlig er, hva Økologisk Sivilisasjon kan bety for verden, eller hvorfor det registreres over 200 000 lokale protester årlig i Kina? Eller har du lyst til å forstå hvordan det er mulig å praktisere religion under et ateistisk et-parti styre, eller hvordan Kommunistpartiet forsøker å takle landets etniske utfordringer? Undervist av forskere med dyptgående kjennskap til Kinas samfunn, språk, kultur og politikk får du muligheten til å fordype deg i denne kunnskapen, og utvikle redskapene som kan hjelpe deg til å gi svar på spørsmålene over og mange andre spørsmål om Kina, riket som i stadig større grad er i verdens sentrum. 

Hva lærer du?

  • Gjennom lesing og diskusjon av nyere forskningslitteratur får du en dypere forståelse av ulike aspekter ved Kinas samfunn og politikk, samtidig som du får innsikt i hvordan man tilnærmer seg disse aspektene på en analytisk måte.
  • I undervisningen vil vi også se på aktuelle begivenheter i Kina mens de dekkes av mediene, både som konkrete eksempler på utviklingen i Kinas samfunn og politikk, og for å gi deg mulighet for å teste dine nyvunnede analytiske ferdigheter.
  • Du vil også få større kjennskap om dagens Kina som helhet og en viss rutine i selv å skaffe deg relevant informasjon og utdypende kunnskap for å holde deg oppdatert og utvide din forståelse av landet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har tatt KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon eller tilsvarende emne med introduksjon til Kinas samfunn og politikk fra andre fagdisipliner.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Det blir gitt en dobbelttime undervisning per uke i til sammen 12 uker. Undervisningen består av en kombinasjon av seminarer og forelesninger. Vi forventer at du deltar aktivt i undervisningen.

Obligatorisk aktivitet

  • En muntlig gruppepresentasjon i plenum der studentene oppsummerer og diskuterer hovedpunktene i forelesningene og de relevante pensumtekstene. Dato for den muntlige gruppepresentasjonen og nærmere informasjon blir gitt ved semesterstart.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen. Du skal skrive en oppgave på mellom 2000 og 2800 ord. Litteraturliste kommer i tillegg.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk