40-gruppe – Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika (40OMR-MØNA2)

Om emnegruppen

DENNE 40-GRUPPEN ER KUN FOR STUDENTER PÅ PROGAM FOR ASIA- OG MIDTØSTENSTUDIER - Alle andre bruker 40-gruppen som heter 40OMR-MØNA

Emnegruppen er tverrfaglig og dekker ulike temaer som skal gi innsikt i historiske, kulturelle og politiske forhold i Midtøsten og Nord-Afrika. Her er regionen definert som de arabisk-språklige landene i det nordlige Afrika (Marokko, Algerie, Tunisia, Libya og Egypt), Vest-Asia (Libanon, Jordan, palestinske områder, Syria og Irak) og den arabiske halvøya, samt Israel, Tyrkia og Iran.

Når emnegruppen er fullført, vil studenten ha grunnleggende kunnskap om kultur, historie og samfunn og være i stand til å drøfte konkrete kulturuttrykk og samfunnsforhold fra et bredt perspektiv. Studenten vil ha lært å redegjøre for de store linjene i regionens kulturelle og samfunnsmessige utvikling, og å bruke vitenskapelig litteratur til å analysere et bredt spekter av problemstillinger. Emnegruppens grunnleggende emner gir først og fremst kunnskap og forståelse, mens emnene på høyere nivå gir studenten anledning til å velge sin egen problemstilling, undersøke denne på en selvstendig måte og presentere sine konklusjoner både muntlig og skriftlig.

Emner i emnegruppen

20 studiepoeng obligatoriske emner:

20 studiepoeng valgfrie emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger