MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er ment å være et innføringskurs i Midtøstenstudier. Målet er å gi en bakgrunn for å forstå den aktuelle situasjonen i området.

Midtøsten har gjennomgått grunnleggende endringer siden «den arabiske våren» brøt ut i 2010/2011. Etter at autoritære regimer i Tunisia og Egypt falt var det mange som håpet at demokratiets tid endelig var kommet til den arabiske verden og Midtøsten forøvrig. Siden da har mange av opprørene kollapset i borgerkrig og kaos. I kjølvannet av denne utviklingen hører man stadig oftere at Midtøstens folk står overfor to valg: Enten må de ta til takke med de udemokratiske regimene som har hatt makten i mange tiår, eller så må de overlate sin skjebne til radikale grupper som prøver å tegne et nytt verdenskart hvor dagens grenser skal erstattes med religiøse eller etniske skillelinjer. Men er valget så enkelt?

Dette emnet gir deg kunnskap til å evaluere slike påstander. Innledningsvis trekkes de lange linjene bakover fra det 20. århundrets nasjonalstater til de store imperiene som skapte de religiøse, etniske og politiske skillelinjene som siden har vært gjeldende i regionen. Videre ser vi nærmere på årsakene og konsekvensene av «den arabiske våren» og på alternative former for politiske, sosiale og kulturelle uttrykk som nye generasjoner av arabere har funnet.

Endelig går vi i dybden av noen casestudier: Hvorfor revolusjonen lyktes i Tunisia og ikke i Egypt, problemer med stammekultur i Jemen og Irak, utfordringer med hevn i Libya, islamisme og jihadisme, interne palestinske utfordringer i den israelsk-palestinske konflikten. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

 • ha tilegnet deg et bredt kunnskapsgrunnlag om samfunn, politikk og kultur i Midtøsten
 • ha fått empirisk oversikt over sentrale politiske utfordringer i regionen
 • kjenne til begreper og perspektiver som forklarer politisk uro i Midtøsten
 • ha fått økt innsikt i hvordan historien har formet Midtøsten
 • være i stand til å se sammenhenger og på selvstendig grunnlag kunne analysere problemstillinger og temaer
 • ha fått kunnskap nok til å kunne nyttiggjøre deg teoretiske perspektiver og metoder i mer spesialiserte Midtøsten-emner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Forelesninger og seminarer:

 • Forelesninger: 2 timer i uken 
 • Seminarundervisning: 3 seminarer i semesteret

Obligatoriske aktiviteter

Du velger selv om du vil følge obligatorisk seminarundervisning eller ta emnet som selvstudium.

Obligatorisk aktivitet for studenter som følger seminarundervisningen:

 • oppmøte på minst 2 av 3 seminar
 • bestått minst èn pensumrelatert prøve i løpet av seminarene

Seminarundervisningen vil hovedsaklig være basert på arbeid med eksamensrelevante oppgaver, individuelt og i grupper. Seminarundervisningen krever at deltagerne er oppdaterte på pensum for alle tre seminarene. 

Obligatorisk aktivitet for studenter som ikke følger seminarundervisningen:

 • Bestå en flervalgsprøve

Informasjon om og tidspunkt for flervalgsprøven vil bli gitt i Canvas. Du må fullføre obligatorisk aktivitet til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk