MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er ment å være et innføringskurs i Midtøstenstudier. Målet er å gi en bakgrunn for å forstå den aktuelle situasjonen i området.

Midtøsten har gjennomgått grunnleggende endringer siden «den arabiske våren» brøt ut i 2010/2011. Etter at autoritære regimer i Tunisia og Egypt falt var det mange som håpet at demokratiets tid endelig var kommet til den arabiske verden og Midtøsten forøvrig. Siden da har mange av opprørene kollapset i borgerkrig og kaos. I kjølvannet av denne utviklingen hører man stadig oftere at Midtøstens folk står overfor to valg: Enten må de ta til takke med de udemokratiske regimene som har hatt makten i mange tiår, eller så må de overlate sin skjebne til radikale grupper som prøver å tegne et nytt verdenskart hvor dagens grenser skal erstattes med religiøse eller etniske skillelinjer. Men er valget så enkelt?

Dette emnet gir deg kunnskap til å evaluere slike påstander. Innledningsvis trekkes de lange linjene bakover fra det 20. århundrets nasjonalstater til de store imperiene som skapte de religiøse, etniske og politiske skillelinjene som siden har vært gjeldende i regionen. Videre ser vi nærmere på årsakene og konsekvensene av «den arabiske våren» og på alternative former for politiske, sosiale og kulturelle uttrykk som nye generasjoner av arabere har funnet.

Endelig går vi i dybden av noen casestudier: 1) Islamisme som politisk og sosial massebevegelse, 2) jihadisme, 3) konflikten mellom Israel og palestinerne, 3) dagens Tyrkia, og 4) dagens Iran.

 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • Ha tilegnet deg et omfattende og bredt kunnskapsgrunnlag om samfunn, politikk og kultur i Midtøsten
  • Ha lært om hvordan Midtøsten som politisk region og kulturområde kan forstås og fortolkes
  • Ha fått økt innsikt i hvordan historien har formet Midtøsten
  • Ha oppnådd en bred empirisk basis om det moderne Midtøsten og være i stand til å se sammenhenger og på selvstendig grunnlag kunne analysere problemstillinger og temaer
  • Ha fått kunnskap nok til å kunne nyttiggjøre deg teoretiske perspektiver og metoder i mer spesialiserte Midtøstenemner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet vil strekke seg over hele semesteret med en dobbelttimes forelesning over 10 uker, og fire dobbelttimers seminarer.

Det er mulig å velge å ikke følge seminarundervisning.

Seminarundervisningen vil i hovedsak være basert på arbeid med eksamensrelevante oppgaver, individuelt og i grupper. Undervisningen krever at deltagerne er oppdatert på pensum for hvert av de ulike seminarene. Obligatorisk aktivitet for seminarene er minst én bestått besvarelse av pensumrelaterte oppgaver.

Studenter som ikke følger seminarundervisningen leverer inn en kvalifiseringsoppgave på mellom 8000 og 9000 tegn (inkludert mellomrom og noter. Font: Times New Roman 12, halvannen linjeavstand. Forside og litteraturliste kommer i tillegg). Skal leveres innen en oppgitt frist i annen halvdel av semesteret. Tema for kvalifiseringsoppgaven vil bli annonsert i første halvdel av semesteret. Studenter som følger seminarundervisning kan velge å levere inn kvalifiseringsoppgave som obligatorisk aktivitet.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

 

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en 4 timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet for å gå opp til eksamen, se under "Undervisning" ovenfor.

Det er studentens eget ansvar å innhente informasjon om obligatorisk aktivitet er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktiviteter ved HF-fakultetet

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk