40-gruppe – Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - KUN FOR AAS-STUDENTER (40OMR-MØNA2)

Om emnegruppen

DENNE 40-GRUPPEN ER KUN FOR STUDENTER PÅ PROGAM FOR ASIA- OG MIDTØSTENSTUDIER - Alle andre bruker 40-gruppen som heter 40OMR-MØNA

Emnegruppen er tverrfaglig og dekker ulike temaer som skal gi innsikt i historiske, kulturelle og politiske forhold i Midtøsten og Nord-Afrika. Emnegruppen egner seg for studenter under Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning Midtøsten og Nord-Afrika. Den egner seg også for studenter fra andre programmer i kombinasjon med emnegrupper i kultur-/samfunnsfag. Her er regionen definert som de arabisk-språklige landene i det nordlige Afrika (Marokko, Algerie, Tunisia, Libya og Egypt), Vest-Asia (Libanon, Jordan, palestinske områder, Syria og Irak) og den arabiske halvøya, samt Israel, Tyrkia og Iran.

Når emnegruppen er fullført, vil studenten ha grunnleggende kunnskap om kultur, historie og samfunn og være i stand til å drøfte konkrete kulturuttrykk og samfunnsforhold fra et bredt perspektiv. Studenten vil ha lært å redegjøre for de store linjene i regionens kulturelle og samfunnsmessige utvikling, og å bruke vitenskapelig litteratur til å analysere et bredt spekter av problemstillinger. Emnegruppens grunnleggende emner gir først og fremst kunnskap og forståelse, mens emnene på høyere nivå gir studenten anledning til å velge sin egen problemstilling, undersøke denne på en selvstendig måte og presentere sine konklusjoner både muntlig og skriftlig.

Studenter som har tatt emner før omleggingen av emnegruppen våren 2009, vil få dette godkjent som del av emnegruppen.

Emner i emnegruppen

30 studiepoeng obligatoriske emner:

Og minimum ett av følgende emner:

10 studiepoeng valgfrie emner:

Emner med endret navn:

 • MØNA1000 - Introduksjonsemne til studiet av Midtøsten
  MØNA1000 - Ned med diktatorene! Hvordan forstå det nye Midtøsten?
  MØNA1000 - Arabisk vår, men aldri sommer? Hvordan forstå Midtøsten

Nedlagte emner:

 • ARA1121 er nedlagt (og erstattet med ARA2121)
 • MØNA2010 er nedlagt fra høsten 2006
 • MØNA1503 er nedlagt fra høsten 2008 (overlapper MØNA1000 og MØNA1505)
 • MØNA1501 er nedlagt fra høsten 2008 (overlapper MØNA1000)
 • MØNA2502
 • MØNA1504 (overlapper MØNA2504)

Emner som ikke lenger er en del av denne emnegruppen fra og med våren 2009:

 • HIS1130
 • HIS1330
 • HIS2411
 • REL1040
 • REL2040
 • REL2050
 • REL1050 (erstattet av REL2250)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet