Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Teatervitenskap (40TEA1)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kan ikke velges av nye studenter høsten 2012, 2013 eller 2014

Emnegruppen består av 2 obligatoriske emner og 2 fordypningsemner, som velges fra listen over emner under. De 4 emnene dekker både historiske og teoretiske perspektiver i faget. Gjennom en 40-gruppe i teatervitenskap skal studenten tilegne seg kunnskap om utviklingen av teaterrom og scenerom, skuespillerkunst, regi, tekst, scenografi, lys og musikk, samt publikum som medskapende element Studenten skal også tilegne seg innsikt i teoretiske og analytiske tilnærminger til scenekunsten. Å studere iscenesettelser og performative hendelser som finner sted utenfor teaterrommet er i dag også en viktig del av faget. Studenten skal gjennom varierte undervisningsformer og selvstendig arbeid med tekster og forestillinger utvikle ferdigheter i muntlig og skriftlig fremstillingsform.

Emner i emnegruppen

20 sp obligatoriske emner

20 studiepoeng velges blant disse emnene:

 • TEA1101 er nedlagt
 • TEA1102 er nedlagt
 • TEA1201 er nedlagt
 • TEA1202 er nedlagt
 • TEA1203 er nedlagt
 • TEA2101 er nedlagt
 • TEA2102 er nedlagt
 • TEA2121 er nedlagt
 • TEA2122 er nedlagt
 • TEA2124 er nedlagt
 • TEA2126 er nedlagt
 • TEA2230 er nedlagt
 • TEA2231 er nedlagt

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet