40-gruppe – Tsjekkisk (40TSJ1)

Om emnegruppen

40-gruppen i tsjekkisk gir deg adgang til den rike tsjekkiske kulturen og til Tsjekkias dramatiske historie og spennende nåtid. Språket, kulturen, historien og det moderne samfunnet avspeiler Tsjekkias plass midt i Europa. Tsjekkisk minner mye om de andre slaviske språkene (f.eks. polsk og russisk). De foranderlige samfunnsforhold i Sentral-Europa har gitt særlige utfordringer til moderne tsjekkisk litteratur.

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av to obligatoriske emner og to valgfrie emner på tilsammen 40 studiepoeng.

Læringsutbytte

Emnegruppen gir en innføring i språkstrukturen og setter studentene i stand til å forstå enkle sakprosatekster og litterære tekster på tsjekkisk og føre enkle samtaler på tsjekkisk. Studentene lærer den grunnleggende grammatikken og å bruke viktige språklige hjelpemidler. Studenten kan velge mellom utvidet språkkompetanse og utvidet forståelse av tsjekkisk kultur gjennom litteratur, film og historie. Emnegruppen gir et grunnlag for videre studium av språket og utvekslingsopphold i Tsjekkia.

 

Obs: Instituttet tar forbehold om at undervisningen og eksamen i emner i tsjekkisk språk kan bli avlyst dersom det ikke er nok påmeldte studenter.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet