40-gruppe – Tsjekkisk (40TSJ1)

Om emnegruppen

40-gruppen i tsjekkisk gir deg adgang til den rike tsjekkiske kulturen og til Tsjekkias dramatiske historie og spennende nåtid. Språket, kulturen, historien og det moderne samfunnet avspeiler Tsjekkias plass midt i Europa. Tsjekkisk minner mye om de andre slaviske språkene (f.eks. polsk og russisk). De foranderlige samfunnsforhold i Sentral-Europa har gitt særlige utfordringer til moderne tsjekkisk litteratur.

Læringsutbytte
Emnegruppen setter deg i stand til å arbeide med nåtidige tsjekkiske tekster og føre enkle samtaler på tsjekkisk. Du lærer den grunnleggende grammatikken og å bruke viktige språklige hjelpemidler. Du kjenner sentrale problemstillinger om forholdet mellom litteratur og samfunn i Tsjekkia og i land som kan sammenlignes med Tsjekkia. Du har et grunnlag for å gå videre med å studere tsjekkisk språk, litteratur og kultur, og det tsjekkiske samfunnet i nåtid og fortid.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av fire obligatoriske emner på til sammen 40 studiepoeng.

Obs: Instituttet tar forbehold om at undervisningen og eksamen i emner i tsjekkisk språk kan bli avlyst dersom det ikke er nok påmeldte studenter.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet