Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene får en litteraturhistorisk oversikt og kjennskap til noen av de viktigste tekstene i fransk litteratur fra det 16. århundre og frem til i dag. Pensum består både av prosatekster og versediktning, og alle tre litterære hovedsjangere er representert. Gjennom semesteroppgaven får studentene fordype seg i et selvvalgt tema.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, skal du:

  • ha grundig kjennskap til et utvalg sentrale tekster innen de tre hovedsjangerne i den franske litterære kanon fra det 16. århundre og fram til i dag
  • ha kjennskap til fransk litteraturs historie fra det 16. århundre til i dag
  • kunne lese og analysere tekster av en viss vanskelighetsgrad og anvende et relevant begrepsapparat i tekstananlysen
  • beherske elementær verselære og lese versetekster riktig
  • kunne sette litteraturen inn i en større idé- og samfunnshistorisk sammenheng
  • kunne bruke franskspråklig sekundærlitteratur og uttrykke deg godt skriftlig om litteratur på fransk
  • kunne delta i faglige samtaler om litteratur på fransk
  • være fortrolig med regler for kildebruk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1301 Fransk litteratur 1 (prosa)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av forelesning / seminar i 14 uker.

Det  forutsettes at du deltar aktivt i undervisningen og møter forberedt til timene.

Du skal levere en oppgave på 4 sider à 2300 tegn uten mellomrom, skrevet på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er muntlig eksamen. 

Det tas forbehold om at denne kan avholdes i Zoom høsten 2020.

Sensorveiledning FRA2303

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk