80-gruppe – Kinesisk språk (80KINS2)

Om emnegruppen

Den kinesiske sivilisasjon er en av vår tids viktigste og en av verdenshistoriens mest innflytelsesrike. Den politiske og økonomiske utvikling i Kina vil komme til å ha en avgjørende innflytelse på resten av verden i det 21. århundre. Kina har en over 3000 år gammel skriftkultur, som er svært forskjellig fra vår egen. Å studere kinesisk gir derfor en enestående mulighet til å utvide sin intellektuelle horisont både geografisk og historisk. Kinesisk språk og kultur ligger også til grunn for store deler av de koreanske, japanske og vietnamesiske kulturtradisjoner, og etniske kinesere utgjør i dag et sterkt innslag i befolkningen i hele Sørøst-Asia. Hovedvekten i kinesisk-studiet ligger på tilegnelse av tale- og leseferdigheter i moderne standard kinesisk (mandarin). På høyere nivåer inngår også studiet av klassisk kinesisk, som var dominerende skriftspråk fra før vår tidsregning og helt inn på 1900-tallet og som fremdeles har en viss plass i kinesisk skriftkultur. Kinesisk-studiet legger også vekt på forståelse av moderne kinesisk kultur og samfunn i en historisk ramme, med teoretiske perspektiver på Kinas politiske, historiske, filosofiske, religiøse og litterære kulturarv. I forbindelse med dette inngår også trening i bruk av den stadig økende mengde kinesiske kilder og informasjon tilgjengelig på internett.

80 studiepoeng i kinesisk språk gir deg språkkompetanse på middels høyt nivå. Du vil opparbeide deg brukbar muntlig og skriftlig ferdighet i språket, kunne delta i hverdagssamtaler, lese og skrive enkle tekster, samt ta deg frem i relativt avanserte tekster ved bruk av ordbøker og andre hjelpemidler. En 80-gruppe i språket gir deg grunnlag for å begynne på høyere grads studier og til å begynne å arbeide selvstendig med tekster på et høyt nivå.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet