KIN3020 – Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klassisk kinesisk var standard skriftspråk i Kina fra 500 f. Kr. og langt inn i det 20. århundre. Mange klassiske elementer brukes fremdeles i moderne kinesisk, især i faste uttrykk (chéngyǔ), sammensatte ord og formell stil.

Dette emnet gir elementær forståelse av klassisk kinesisk, som ikke bare er nødvendig for å lese kjente klassiske verker, men også for å beherske moderne kinesisk på et middels høyt nivå. Klassisk kinesisk har også vært standard skriftspråk i Japan, Korea og Vietnam og påvirker fremdeles de moderne språkene der.

Hva lærer du?

  • Å lese enkle klassisk kinesiske tekster ved hjelp av ordbøker og andre hjelpemidler.
  • Å forstå klassisk kinesisk ordforråd og grammatikk slik de anvendes i moderne kinesisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av 18 dobbelttimer forelesninger og seminarer fordelt over tolv uker, i tillegg til ukentlige kollokviegrupper over seks uker. Det er sterkt anbefalt å delta på kollokviegruppene.

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte i minst 14 av 18 forelesninger/seminarer. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått all obligatorisk aktivitet godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

På eksamen skal du oversette både ukjent tekst og kjent tekst fra pensum.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Se mer om dette under Undervisning.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2016

Periodisk emneevaluering våren 2017

Annet

Emnet inngår i 80-gruppen i Kinesisk språk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor), Kinesisk med Kina-studier

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk