Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet består av to bolker. Bolk 1 består av lesing og oversettelse av autentiske, ikke-litterære tekster, både på forenklede og tradisjonelle tegn. Bolk 2 består av muntlig øving, inkludert grammatikk, og diskusjon basert på vokabularet og tematikken til de samme tekstene som i bolk 1.

Hva lærer du?

 • Lesetreningen gjør deg i stand til å lese og oversette relativt avanserte sakprosatekster ved hjelp av ordbøker og andre hjelpemidler.
 • Skriftlige oppgaver gir deg trening i å oversette skriftlig samt skrive på kinesisk om relevante temaer av moderat vanskelighetsgrad.
 • Du får lyttetrening og øving i å uttrykke deg muntlig på kinesisk innenfor utvalgte temaer.
 • Du oppnår økt aktiv beherskelse av forenklede tegn og passiv beherskelse av tradisjonelle tegn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot KIN2110 – Kinesisk 3+4 (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 2 bolker:

 1. Lesing og oversettelse av sakprosa
 2. Muntlig øving og diskusjon

Det er 3 timer undervisning per uke. Bolk 1 og 2 går annenhver uke, seks uker hver.

I tillegg tilbys det kollokviegrupper som går hver uke gjennom semesteret (1 enkelttime over 12 uker). Kollokviene er ikke obligatoriske, men sterkt anbefalt.

Obligatorisk aktivitet

 • Obligatorisk oppmøte:
  • 5 av 6 forelesninger
  • 10 av 12 gruppeundervisningstimer
 • En obligatorisk kvalifiseringsoppgave. Oppgaven og dato for innlevering blir kunngjort i begynnelsen av semesteret.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 • A. Oversette en ukjent moderne kinesisk sakprosatekst
 • B. Skrive en stil på kinesisk ut fra spørsmål stilt på kinesisk.

Del A og B teller 50% hver av det samlede resultatet. Du må bestå begge delene for å bestå eksamen.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Sensorveiledning

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgavene som skal besvares på kinesisk, skriver du eksamensbesvarelsen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høsten 2016

Periodisk emnerapport høsten 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.