80-gruppe – Kristendomskunnskap med kjønn og religion (80KRIS-KR)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

30 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-REL
  • HFB-REL001

Annet