80-gruppe – Nordisk litteraturvitenskap for estetikkprogrammet (80NORL3)

Om emnegruppen

Etter endt studium skal studenten

  • ha gode kunnskaper om nordisk, særlig norsk litteraturhistorie og de ulike litterære perioder fra eldre tider og fram til i dag, og kunne redegjøre for dette
  • ha gode kunnskaper om sentrale forfatterskap i nordisk litteratur, og kunne redegjøre for disse
  • ha spesialkunnskap om utvalgte forfatterskap/perioder/sjangrer, og kunne redegjøre for disse
  • kjenne til og redegjøre for litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer
  • kunne analysere et ukjent litterært verk ved hjelp av de analyseverktøyer han/hun har tilegnet seg gjennom studiet
  • kunne formidle sine kunnskaper skriftlig og muntlig på en presis og forståelig måte
  • kunne resonnere over litteraturfaglige problemstillinger
  • kunne bedømme verdien av en litteraturvitenskapelig tekst for et gitt formål
  • kunne plassere/vurdere nordisk litteratur i forhold til kunsthistorie, medievitenskap, musikkvitenskap og/eller teatervitenskap
  • kunne plassere/vurdere nordisk litteratur i forhold til andre kunstarters uttrykksmåter, f.eks. modernistiske uttrykksformer og avantgarde-strategier

Emner i emnegruppen

Fordypningsfag 1 (60 sp) Nordisk litteraturvitenskap

30 stp. obligatoriske emner:

Velg ett av følgende emner:

Velg to emner (20 stp.) i nordisk litteraturvitenskap på 2000-nivå. Oversikt over dette semesterets emner finner du på emneoversikten til Institutt for lingvistiske og nordiske studier Emner i nordisk litteratur på 2000-nivå har emnekode NOR23XX eller NOR24XX.

Fordypningsfag 2 (20 sp) velges blant estetikkprogrammets 20-grupper

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)

Annet