Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – MN Geofag (MN40-GEO_GEO)

Om emnegruppen

Emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i geofag, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av geofag. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med det aktuelle fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Emnegruppen er fra 2018 erstattet av to nye 40-grupper: 40-gruppe – Geologi og geografi (GEG40) og 40-gruppe – Geofysikk og klima (GFK40).

Emner i emnegruppen

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.