GEO1040 – Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i hvordan programmering brukes for å lese, visualisere og bearbeide data og for å gjøre beregninger. Emnet er tilpasset studenter som begynner med studier i geofag eller i kjemi og ulike problemstillinger innen disse to fagretningene blir derfor brukt som utgangspunkt for programmeringen. Det er imidlertid ikke nødvendig med forkunnskaper i kjemi eller geofag for å ta kurset. Studentene i de to fagretningene blit tildelt egne oppgaver og egne øvelsesgrupper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • skrive programmer i Matlab for å løse enkle problemstillinger
 • lese, bearbeide og visualisere egne data
 • kommentere programmer
 • forstå enkle programmer i Matlab og kunne modifisere dem
 • finne feil i programmer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Forelesninger og øvelser. Undervisningen går over ett semester (ca.15 uker) med 8 timer undervisning per uke. Deler av undervisningen blir holdt som gruppeundervisning/kollokvier på datamaskin (øvelser).

Emnet har obligatoriske oppgaver som må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

1 skriftlig prosjektoppgave og 4 timers skriftlig avsluttende eksamen. Begge eksamensdeler må bestås for at du skal bestå emnet. Bokstavkarakter (A-F) bestemmes hovedsakelig av avsluttende eksamen. Kvaliteten til prosjektoppgaven kan brukes til å justere karakteren et hakk opp eller ned.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor: Svein Olav Krøgli

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Dette emnet videreføres som GEO-KJM1040 fra og med høsten 2013.

Undervisningsspråk

Norsk