40-gruppe – Helseøkonomi (40HELSEØK)

Om emnegruppen

Det overordnede målet for emnegruppen 40-gruppe – Helseøkonomi (40HELSEØK) er å gi studentene innsikt i økonomi og ledelse innenfor helsesektoren.

Emnegruppen består av 5 emner hvor hver av dem har en arbeidsbyrde tilsvarende 10 studiepoeng. Studentene må velge 4 av disse emnene.

Studenter som velger denne 40-gruppen må merke seg at emnet HØKON3001 - Helseøkonomi 2 ikke starter før våren 2018 og at 40-gruppen potensielt ikke kan fullføres før det.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger