Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende mikroøkonomiske begreper og samfunnsøkonomisk tankegang. Hovedtema vil være markedsteori, velferdsteori og markedssvikt. I tillegg vil et utvalg helseøkonomiske emner bli behandlet. Du vil få en enkel innføring i modeller og matematiske begreper som kan øke graden av presisjon i økonomiske analyser.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • sentrale samfunnsøkonomiske begreper som for eksempel effektivitet, frikonkurranse, monopol og grensekostnader
  • forutsetninger som ligger til grunn for standardmodellene som gjennomgås i emnet.

 

Ferdigheter

Du vil lære å

  • gjøre rede for sentrale begreper i mikroøkonomisk analyse, som for eksempel nytte, ulike kostnadsbegreper, markedslikevekt og samfunnsøkonomisk effektivitet.
  • bruke grunnleggende samfunnsøkonomiske analysemetoder.
  • analysere økonomiske problemstillinger ved bruk av figurer og matematikk.

 

Generell kompetanse

Du vil kunne

  • skille mellom antakelser som inngår i en økonomisk modell og resultater som følger av modellen.
  • forstå hvordan anvendelse av enkle økonomiske modeller kan bidra til innsikt.
  • gjøre rede for avveiinger mellom ulike verdisystem, spesielt avveiinger mellom effektivitet i markeder og enkelte rettferdighetsbegrep.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha frisket opp matematikkunnskapene fra videregående skole før man begynner på emnet, eventuelt beregne å bruke noe ekstra krefter på dette underveis. Studenter kan med fordel å følge kurset HECON4000 – Basic Mathematics for Health Economists, eventuelt repetere grunnleggende algebra og funksjonsanalyse på egenhånd ved å bruk av pensumet i HECON4000.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminar

Arbeidskrav våren 2021: Obligatorisk skriftlig innlevering. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tidligere har fått godkjent tidligere arbeidskrav for kurset behøver ikke gjennomføre arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Individuelle skriftlig eksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk