Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette kurset diskuteres følgende helseøkonomiske emner:

  • Etterspørselen etter helse og helsetjenester
  • Tilbud av helsetjenester
  • Økonomisk evaluering og prioritering av helsetiltak

Hva lærer du?

Dette er et grunnkurs i helseøkonomi. Studentene får innledningsvis kunnskap om sentrale økonomiske teorier som vedrører produksjon av helse og helsetjenester og etterspørsel etter helse og helsetjenester. Studentene vil også få en introduksjon til temaer som risiko, usikkerhet og beslutningsdannelse i forbindelse med usikkerhet. Andre del av kurset gir en innføring i problemstillinger knyttet opp mot prioritering av helsetjenester. Studentene vil her presenteres for ulike verdivurderinger, ulike velferdsfunksjoner samt ulike typer av økonomiske evlaueringsanalyser som kostnads-nytte analyser og kostnads-effektivitetsanalyser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes grunnleggende kunnskaper i samfunnsøkonomi tilsvarende HØKON1102 / ECON1210

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HØKON3001 – Helseøkonomi 2

Undervisning

Forelesninger. I tillegg anbefales studentene å arbeide med oppgaveløsninger i grupper.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen. En obligatorisk oppgave må være bestått før eksamen. Vurderingen av obligatorisk oppgave er bestått/ikke bestått. Dersom obligatorisk oppgave får ”ikke bestått” kan studenten levere en omskrevet oppgave innen en uke.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015, holdes det undervisning i dette emnet siste gang våren 2017.

Eksamen

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015 blir siste eksamen i dette emnet holdt høsten 2017.

Undervisningsspråk

Norsk