Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – Psykologi (80-PSY)

Om emnegruppen

80-gruppen i psykologi utgjør diplinærfordypningen i bachelorgraden.

Se ny 120-gruppe i psykologi her

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i 80-gruppen:

De obligatoriske emnene i 80-gruppa er PSY1000, PSY1010 og PSY2010, samt PSY1100 eller PSY1200.

De øvrige emnene i 80-gruppa hentes fra fordypningsemnene. Studenten må ta minst ett 2000-emnene i samme fordypning som bacheloroppgaven. Ett 2000-emne kan velges fritt blant 2000-emnene som tilbys ved Psykologisk institutt. Unntaket fra denne regelen er studieløpet i organisasjonspsykologi. Hvis studenten velger dette studieløpet må hun ta to 2000-emner fra studieløpet i organisasjonspsykologi. Det finnes fem ulike fordypninger å velge mellom:

Fordypning i helse- og sosialpsykologi:
For å ta denne fordypningen forutsettes det at studenten har valgt PSY1100 Innføring i sosialpsykologi som obligatorisk emne. Se oppbygging og gjennomføring av bachelor

Studenten må ta minst ett av 2000-emnene nedenfor for å kunne levere bacheloroppgave i denne studieretningen.

Fordypning i utviklingspsykologi:
For å ta denne fordypningen forutsettes det at studenten har valgt PSY1200 Innføring i utviklingspsykologi som obligatorisk emne. Se oppbygging og gjennomføring av bachelor

Studenten må ta minst ett av 2000-emnene nedenfor for å kunne levere bacheloroppgave i denne studieretningen.

Fordypning i kognitiv psykologi:
For å ta denne fordypningen forutsettes det at studenten har valgt enten PSY1100 Innføring i sosialpsykologi eller PSY1200 Innføring i utviklingspsykologi som obligatorisk emne. Se oppbygging og gjennomføring av bachelor

Studenten må ta minst ett av 2000-emnene nedenfor for å kunne levere bacheloroppgave i denne studieretningen.

Fordypning i organisasjonspsykologi:
For å ta denne fordypningen forutsettes det at studenten har valgt PSY1100 Innføring i sosialpsykologi som obligatorisk emne. Se oppbygging og gjennomføring av bachelor

Studenten må ta minst to av 2000-emnene nedenfor for å kunne levere bacheloroppgave i denne studieretningen.

Fordypning i kultur, minoritet og kommunikasjon:
For å ta denne fordypningen forutsettes det at studenten har valgt PSY1100 Innføring i sosialpsykologi som obligatorisk emne. Se oppbygging og gjennomføring av bachelor

Studenten må ta minst ett av 2000-emnene nedenfor for å kunne levere bacheloroppgave i denne studieretningen.