Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Geofag (USM5-LAP60-GEOF)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir en innføring i geofag med vekt på naturgeografi og geologi. Emnegruppen er sammensatt spesielt med tanke på undervisning i fellesfaget geografi i første klasse, vg1, på videregående skole og det nye programfaget (studieretningsfaget) geofag på vg2 og vg3.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Gruppe A: Velg ett emne

Gruppe B: Velg ett emne

Gruppe C: Velg ett emne fra denne gruppen eller et emne fra gruppe A eller B

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger