60-gruppe – Lektorprogrammet Biologi (UVM5-LEKT60-BIO)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i biologi i den videregående skolen.

Emnegruppen gir en bred innføring i biologi med vekt på biologisk mangfold, økologi, evolusjon, cellebiologi, genetikk og fysiologi. Emnegruppen gir et godt grunnlag for å undervise biologi i skolen.

Emnegruppen består av 4 obligatoriske emner og et valgfritt emne.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

I tillegg velges ett av disse emnene:

For studenter som startet 2009 og 2010 kan emnet MBV1030- Generell biokjemi inngå istedet for BIO2120 eller MBV2010.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF