Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Introduksjon til proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer. Sentrale metabolske reaksjonsveier, syntese av DNA, RNA og proteiner samt regulering av geners aktivitet.

Hva lærer du?

Generell kunnskap om cellens viktigste biomolekyler og de reaksjonsveiene de deltar i. Innsikt i videreføring og utnyttelse av genetisk informasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) og MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet tilsvarer KJB201. Emnet overlapper 4 studiepoeng mot KJM2200.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger, ca 42 timer og kollokvier, ca 24 timer. I tilknytning til kollokviene skal det innleveres to obligatoriske oppgaver. Disse må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamen

En skriftlig 3 timers avsluttende eksamen (desember) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eller utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen eller som har gyldig fravær på ordinær eksamen.

Mer informasjon om eksamen finner du på fakultetets eksamenssider

Annet

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet MBK


Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.
Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk