60-gruppe – Lektorprogrammet Medievitenskap (USM5-LEKT60-MET)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse knyttet til medievitenskap i den videregående skolen.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av 5 obligatoriske emner av tilsammen 50 studiepoeng og ett valgfritt emne av 10 studiepoeng.

De obligatoriske emnene er:

Emnet MEVIT2500 har vært obligatorisk emne frem til høsten 2013, men vil ikke bli satt opp de neste semestrene. Emnet MEVTI1310- Mediebruk, makt og samfunn kan evt. erstatte emnet MEVIT1300- Journalistikk, makt og mediebruk

10 studiepoeng velges fra følgende emner:

 

For studenter på kull2010 kan MEVIT2500 erstattes av enten MEVIT2110- Medie- og kulturteori eller MEVIT2352- Filmhistorie .

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-KSF