Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM2400 tar for seg grunnbegrepene i kvantitativ analyse, kvalitetssikring av måledata og måleutstyr, statistisk behandling av måledata, prøvetaking og prøvebehandling, og praktisk opplæring i instrumentelle analysemetoder.

Emnet er egnet for alle med tilstrekkelig bakgrunn i kjemi, som ønsker innføring i moderne analyseteknikker.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • planlegge og gjennomføre eget arbeid på laboratoriet og arbeide i henhold til HMS-reglementet
  • bruke statistiske metoder og kunne kvalitetssikre data i gjennomførte analyser
  • teorien, inkludert instrumentoppbygging, og praktisk gjennomføre titreringer, analyser basert på molekyl-, atomabsorpsjonsspektroskopi, gasskromatografi og væskekromatografi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Manuell etteranmelding: Studenter som ikke søkte plass i hovedopptaket må henvende seg til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Godkjent laboratoriekurs i KJM1100 - Generell kjemi og KJM1110 - Organisk kjemi, eller tilsvarende emner. Av sikkerhetsmessige grunner er dette absolutte opptakskrav som ikke kan fravikes for studenter med 120 studiepoeng eller mer.

 

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM2400:

 

For studenter som tar KJM2400 våren 2016 eller senere gjelder at KJM2400 ikke kan inngå i grad før følgene emner er bestått:

 

For studenter som tok KJM2400 mellom våren 2014 og våren 2015 gjelder at KJM2400 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

 

Anbefalte forkunnskaper

KJM1100 - Generell kjemi og KJM1110 - Organisk kjemi, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 36 timer forelesninger, et obligatorisk laboratoriekurs som varer ca. 40 timer i snitt (6 øvelser) og ca. 6 timer eksamensforberedende kollokvier. Laboratoriekurset må være godkjent for at en student skal kunne gå opp til eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til første laboratoriedag. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig digital eksamen (4 timer). Laboratoriekurset må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator og et formelark som vedlegges eksamensoppgaven.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet evalueres våren 2008.

Annet

Fravær fra obligatorisk laboratorieundervisning må dokumenteres etter samme regler som gjelder for eksamen, f. eks. med gyldig legeattest ved sykdom.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises hver høst fra og med høsten 2018.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk