KJM2400 – Analytisk kjemi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan avslører vi bruk av dopingmidler i idretten, sykdommer fra en blodprøve, eller kvalitetskontrollerer innholdet i et legemiddel? Til dette trenger vi analytisk kjemi.

Emnet gir en innføring grunnbegrepene i kvantitativ analyse, kvalitetssikring av måledata og måleutstyr, statistisk behandling av måledata, prøvetaking og prøvebehandling, og praktisk opplæring i instrumentelle analysemetoder. Emnet tar utgangspunkt i analytiske problemstillinger fra uorganisk kjemi, organisk kjemi og biokjemi. Emnet er egnet for alle med tilstrekkelig bakgrunn i kjemi, som ønsker innføring i moderne analyseteknikker.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • planlegge og gjennomføre eget arbeid på laboratoriet, og arbeide i henhold til HMS-reglementet
 • bruke statistiske metoder og kvalitetssikre data i gjennomførte analyser
 • beskrive moderne teknikker og instrumenter som brukes i analyse
 • praktisk gjennomføre titreringer, analyser basert på molekyl-, atomabsorpsjonsspektroskopi, gasskromatografi og væskekromatografi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Manuell etteranmelding: Studenter som ikke søkte plass i hovedopptaket må henvende seg til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til emnet.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Godkjent laboratoriekurs i KJM1101 – Generell kjemi og laborstoriekurs i KJM1111 – Organisk kjemi I, eller tilsvarende emner. Av sikkerhetsmessige grunner er dette absolutte opptakskrav som ikke kan fravikes for studenter med 120 studiepoeng eller mer.

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM2400:

KJM1101 – Generell kjemi og KJM1111 – Organisk kjemi I, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester og undervisning består av:

 • 36 timer forelesninger
 • et obligatorisk laboratoriekurs som varer ca. 40 timer i snitt (6 øvelser)
 • ca. 6 timer eksamensforberedende kollokvier

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene på første lab-øvelse.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og ett formelark som vedlegges eksamensoppgaven. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt .

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2022 15:22:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk