80-gruppe – Lektorprogrammet Nordisk (UVM5-LEKT80-NOR)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i norsk i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i norsk i grunnskolen.

Emnegruppen gir grunnleggende kunnskaper om nordisk, særlig norsk språk og litteratur fra de eldre tider og fram til i dag. Emnegruppen har også et ferdighetsaspekt, både ved at studentene selv skal produsere tekster på begge de norske målformene og ved at de skal vurdere andres tekster.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av 4 obligatoriske emner, tilsammen 50 studiepoeng, samt valgfrie emner av 30 studiepoeng.

De 4 obligatoriske emnene er:

30 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå fra denne listen og

Minst 20 studiepoeng av de valgfrie emnene må være på 2000-nivå.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-NOR