Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av norrøne tekster på originalspråket. Skaldedikt, Edda-dikt, et utvalg normalisert og unormalisert norrøn prosatekst der ulike sjangerer er representert. Innføring i paleografi og kodikologi.

Hva lærer du?

Studentene oppøver ferdigheter i å lese og forstå norrøne tekster og blir kjent med de viktigste variabler innen tekstmaterialet, slik som geografisk og kronologisk betinget variasjon. De får kjennskap til de viktigste norrøne verseformer og de karakteristiske stiltrekk ved ulike sjangerer innen norrøn litteratur. De skal kunne normalisere en enkel tekst og ha en viss ferdighet i håndskriftlesning. De skal videre ha kjennskap til overleveringen av kildetekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie. Ta kontakt med studiekonsulenten dersom du har har tilsvarende kunnskap fra annet lærested.

Anbefalte forkunnskaper

Det anefales at studenten også har fullført NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500).

Undervisning

Undervisningen gis i form av 28 timer seminarundervisning. Studentene skal levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave innen en gitt tidsfrist. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før studenten fremstiller seg til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2013

Eksamen

Samme semester som undervisning gis

Undervisningsspråk

Norsk