60-gruppe – Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT14-60SAMF)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • UVM5-LEKSAMF
  • LEKTOR_NORDISK