60-gruppe – Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT14-60SAMF)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

 

Obligatoriske emner for studenter i kull 2019:


Obligatoriske emner for studenter i kull 2014-2018:

 

SOSGEO1120 erstatter SOS1120 fra og med våren 2019.
SGO1001 endrer undervisningssemester fra vår til høst fra og med høsten 2019. Etter våren 2019 må studenter i stedet velge mellom SGO2100, SGO2200 og SGO2302.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • UVM5-LEKSAMF
  • LEKTOR_NORDISK