KFL3910 – Arbeidspraksis for Tverrfaglige kjønnsstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Praksisplassen må godkjennes av STK og være relevant i forhold til studiet.

Du skaffer selv en praksisplass hos en organisasjon, institusjon eller bedrift, og som praktikant deltar du i det daglige arbeidet på arbeidsplassen.

Praksisperioden har samlet arbeidstid skal utgjøre 200-235 arbeidstimer. Praksisens varighet kan tilpasses etter behov, men må ikke vare lenger enn ett semester. Arbeidstimene kan fordeles utover semesteret eller være konsentrert til en kortere periode etter avtale med praksisstedet. Du er selv ansvarlig for at avtalt arbeidstid ikke kolliderer med annen undervisning ved UiO.

Praksis kan foregå på ulike måter. Det kan for eksempel inngå i et utvekslingsopphold eller kombineres med studiet ditt ved UiO. Du kan søke på utlyste praktikantplasser innen kommunikasjon/forlag/media, undervisning, offentlig forvaltning, kulturlivet, næringslivet, frivillige organisasjoner eller andre relevante bransjer. Hvis du ønsker praksis under utveksling, hjelper instituttet deg med å finne ut om avtalen du ønsker å reise på, tilbyr praksis.

Detaljert informasjon om rettigheter og plikter i praksisoppholdet finner du i kontrakten som inngås før du kan begynne i praksis. Ta kontakt med studierådgiver ved STK for mer informasjon.

Hva lærer du?

Etter du har bestått emnet vil du:

  • Ha kunnskap om hva som karakterisere bransjen/virksomheten du har hatt praksis i
  • Kunne redegjøre for og analysere dine funksjoner i praksisperioden
  • Ha kunnskap om metoder, arbeidsformer og ferdigheter som er sentrale på den arbeidsplassen du har vært tilknyttet
  • Kunne reflektere over hva du som student har tilført arbeidsstedet i kraft av dine kompetanser og kvalifikasjoner
  • Kunne redegjøre for hvordan arbeidsplassen kan nyttiggjøre seg av disse kvalifikasjonene

Opptak og adgangsregulering

Du må være student på Bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier og ha avlagt minst 90 studiepoeng på programmet først.

Emnet er anbefalt å tas enten 5. eller 6. semester av bachelorstudiet, og du må ha minst 90 studiepoeng for å kunne søke om opptak.

 

Ta kontakt med studierådgiver ved STK før du starter prosessen med å finne praksisplass for å få avklart om praksisplassen du ønsker er relevant i forhold til studiet.

 

Søknad om opptak sendes studierådgiver ved STK innen 1. desember (for vårsemesteret) og 1. juni (for høstsemesteret).

Søknaden må inneholde:

  • Kort motivasjonsbrev der du forklarer hvorfor du ønsker å jobbe for denne oppdragsgiveren, hvorfor jobben er relevant for ditt studie og eventuelt hvilke arbeidsoppgaver du får. Dersom du søker opptak til praksisemnet som en del av et utvekslingsopphold, skal du opplyse om dette.
  • Kopi av utlysningen du har søkt på

Og/eller:

Bekreftelse fra oppdragsgiver på at du har fått praksisplass

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må være student på Bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier og ha avlagt minst 90 studiepoeng på programmet først.

Undervisning

Adgang til undervisning

Det gis ikke ordinær undervisning på emnet.

Når du har fått opptak på emnet for du tildelt en veileder, og settes i kontakt med denne. Studenten har selv ansvar for å følge opp kontakt med veileder. Veiledningstiden er på maks 6 t.

Det er krav til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen: Ved praksisperiodens slutt fyller arbeidsgiver og student ut et praksiskort som bekrefter at praksis er gjennomført både i riktig omfang og innhold. Praksiskortet må godkjennes av STK før eksamen.

Eksamen

Eksamensform på emnet er mappelevering.

 

Totalt skal mappen inneholde ca. 10-11 sider á 2300 tegn

 

-Obligatorisk som en del av mappen er et refleksjonsnotat på ca 2-3 sider som reflekterer over nytten av studier i kjønn i forhold til praksisplassen.

 

-I tillegg skal innholdet bestå av tilsvarende ca 8-9 sider/eller tilsvarende som kan være:

 

-En artikkel skrevet og publisert på arbeidsplassen

-Et program eller informasjon om et arrangement hvor studenten har hovedansvaret

-vise til gjennomført podkast, blogginnlegg e.l.

-leserinnlegg på vegne av arbeidsplassen

-tekster til nettside ved arbeidsplassen

 

Mappens innhold avtales med veileder og sees i forhold til arbeidsoppgavene studenten skal gjennomføre på praksisplassen.

 

-Det er obligatorisk for alle studenter som tar emnet å gi et praksisintervju som i samarbeid med HF publiseres på programmets hjemmeside

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)