Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studenten teoretisk og praktisk kunnskap for bruk av de vanligste databaseverktøy (Access) og GIS-programmer for håndtering av digitale kart (ArcView).

Det gis innføring i de mest brukte digitale verktøy i forbindelse med arkeologiske registreringer og utgravninger. Det legges vekt på praktiske øvelser og oppgaveløsning.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten kunne:

  • opprette og bruke databaseverktøy for analyse av arkeologisk materiale
  • benytte GIS i forbindelse med feltdokumentasjon
  • anvende databaser og digitale kart i arbeidet med avhandlinger og rapporter til eget arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til Arkeologi og konservering (master - to år).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARK4100 – Arkeologisk feltkurs og databehandling (nedlagt)

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på studieenheter (emner, semesteremner, mellomfag etc.) det tidligere er oppnådd studiepoeng/vekttall for.

Undervisning

Studentene blir delt i to grupper: Undervisningen består av fellesforelesninger, seminarer og veiledning og praktiske øvelser fordelt i grupper.

Det er obligatorisk å delta på all undervisning. Undervisningen er en del av vurderingsgrunnlaget i emnet, derfor vil fravær over 25% av undervisningen føre til ikke bestått uavhengig av om fraværet er gyldig eller ikke. All fravær må dokumenteres med legeerklæring ol.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det skal i alt leveres to kvalifiseringsoppgaver (én i Access og én i GIS) underveis i semesteret og en semesteroppgave på slutten av semesteret. Semesteroppgaven skal leveres i Inspera, som ett dokument, i PDF-format. Semesteroppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Innleveringsfrister for kvalifiseringsoppgavene finner du i den detaljerte undervisningsplanen.

Deltakelse i undervisningen er en del av vurderingsgrunnlaget i dette emnet, derfor vil fravær over 25% kunne føre til stryk.

Sensorveiledning høsten 2019

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk