ARK4310 – Arkeologisk feltkurs, nordisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir studenten teoretisk og praktisk kunnskap i planlegging og gjennomføring av arkeologisk feltarbeid. Emnet er spesielt rettet mot praktiske, metodiske, teoretiske og forvaltningsrelaterte aspekter ved arkeologiske feltundersøkelser i Norge, og er lagt til Sør-Norge.

Emnet består av to komponenter:

  • Forkurs: arkeologiske feltmetoder; herunder utgravningsmetoder, dokumentasjonsteknikker, bruk av optisk og elektronisk utstyr i felt og feltkonservering. Innføring i sentrale aspekter ved forvaltningen.
  • Feltkurs: praktisk anvendelse av databehandlingskursets og forkursets teoretiske innhold.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal du kunne:

  • bruke din grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskap til å gjennomføre utgravning og dokumentasjon av et arkeologisk materiale
  • dokumentere i feltdagbøker, funnlister og ved tegning
  • anvende metoder relatert til feltkonservering, både selvstendig og ved å assistere andre
  • plassere arkeologiske funn og kontekst i sin lokale, regionale og kulturhistoriske sammenheng
  • utføre etterarbeid og rapportskriving

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak på Arkeologi og konservering (master - to år).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen foregår for en stor del som praktisk veiledning på arkeologisk feltarbeid. Forelesninger, seminar og ekskursjoner er lagt til kvelder og helger. Det er obligatorisk å delta på feltøvelser og forelesninger/ekskursjoner.

Det holdes også et obligatorisk forkurs til selve feltkurset i 2. halvdel av vårsemesteret.

Feltkurset starter i slutten av mai eller begynnelsen av juni og varer i 3 uker. Studentene må selv dekke utgifter til bespisning. Instituttet organiserer transport og overnatting.

Alt fravær fra obligatorisk aktivitet må dokumenteres. For mye fravær kan føre til at emnet ikke kan gjennomføres selv om fraværet er gyldig.

Slik søker du om gyldig fravær: Fravær fra obligatorisk aktivitet/oppmøte

 

Ettersom undervisningen innebærer feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Feltrapport

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk

Undervisningen holdes på et skandinavisk språk.