Dette emnet er nedlagt

HIS4426 – Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Norge var et lite land i verdenskrigen 1939-45. Dette emnet vil presentere kjente og nye perspektiver på den norske okkupasjonshistorien som en integrert del av den større europeiske historien om andre verdenskrig. Undervisningen vil belyse kollaborasjonen mellom den tyske okkupasjonsmakten og partiet Nasjonal Samling fra ulike vinkler, og presentere de lange linjene i den norske fascismens historie.

Emnet vil legge særlig vekt på aktører og institusjoner som medvirket til det norske Holocaust. Disse delene av undervisningen vil knyttes til pågående forskningsprosjekter ved HL-senteret om demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt og om norske frivillige i Waffen SS.

Emnet vil også ta opp historiografiske problemstillinger og debatter knyttet til den norske okkupasjonshistorien.

Hva lærer du?

I løpet av studiet skal du

 • ha fått oversikt over hovedlinjene i norsk okkupasjonshistorie.
 • ha fått kunnskap om det norske Holocaust.
 • ha blitt kjent med ulike historiske perspektiver og forskningstradisjoner på okkupasjonshistorien.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven publiseres her: Eksamensoppgaver

 

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Levering:

 • Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Canvas, ikke på papir.
 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 
 • For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Canvas, se instruks for digital innlevering av eksamen.
 • Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk