Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon i materialer og fremstillingsmetoder for kulturhistoriske gjenstander (artefakter) fra fortiden. Kurset vil omfatte et bredt spekter av de mest kjente materialgrupper som har vært i bruk gjennom historien, inkludert keramikk, glass, glasurer og emalje, stein, metaller inkludert kobber og legeringer, jern og stål, tre, animalske produkter, bein, horn, lær og skinn. Kurset gir en innføring i vanlige fremstillings- og produksjonsprosesser for disse materialene, inkludert sekundær bearbeidelse.
Våren 2008 er siste gang dette emnet går. Emnet vil bli erstattet av et nytt som inngår i den nye strukturen på konserveringslinjen.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten en forståelse av hvordan ulike materialer brukes i fremstillingen av artefakter, og hvilke metoder som har vært brukt i fortiden. Studentene skal utvikle en forståelse for nedbrytningsmekanismene som utgangspunkt for på et selvstendig grunnlag kunne tolke, bevare og formidle gjenstandens opprinnelige egenskaper. Det settes krav til god fremstillingsevne og selvstendig analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram, og faglig fordypning på bachelornivå innen arkeologi eller etnologi (80-gruppe eller tilsvarende), samt 40-gruppen i bevaring og gjenstandskunnskap

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KONS3030 – Gjenstandsteknologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer og forelesninger, sammen med studentene som tar emnet KONS3030 – Gjenstandsteknologi (nedlagt).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en fire timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det tas maksimum opp 35 studenter på KONS4030 – Gjenstandsteknologi (nedlagt) og KONS3030 – Gjenstandsteknologi (nedlagt) til sammen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Første gang vår 2006, deretter vår 2008.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk