Dette emnet er nedlagt

KONS4034 – Konservering av uorganisk materiale - erstattes heretter av emnene KONS4038 og 4039

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kursets vil gi en detaljert gjennomgang av ikke-organiske gjenstanders kjemiske bestanddeler, struktur og nedbrytning. Den omfatter analyse og vanlige former for inngrepskonservering av uorganisk materiale som glass, keramikk, stein, jernholdig og ikke-jernholdig metall inkludert jern, kobberlegeringer, blylegeringer, sølv og gull. Kurset omfatter dessuten en stor andel veiledet og selvstendig praktisk arbeid, basert på behandling av kulturhistoriske gjenstander. Konserveringsetikk understrekes gjennom hele kurset.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle en dyptgående forståelse av de viktigste prinsipper og metoder innen konservering av uorganisk materiale. Gjennom en forståelse av ikke-organiske gjenstanders kjemiske og fysiske egenskaper skal studentene være i stand til å bedømme deres nåværende tilstand, anslå deres framtidige stabilitet og utarbeide konserveringsstrategier som vil avdekke, stabilisere og vise gjenstandens egentlige egenskaper, så langt dette lar seg gjøre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Grunnkurs i konservering og opptak til Mastergradsstudiet i objektkonservering.

Kurset bygger på KONS3030 – Gjenstandsteknologi (nedlagt), KONS3031 – Nedbrytning i arkeologisk funnmateriale (nedlagt) og KJM1000 – Innføring i kjemi (nedlagt) / KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av 18 doble forelesninger eller seminartimer. I tillegg vil studentene, over to semestre, delta i laboratorieøvelser og gis 8 skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver. Oppgavebesvarelsene samles i studentenes mappe, og diskuteres med studentene individuelt.

Undervisningen i emnet er svært viktig og det er påkrevd at studentene møter på minst 75 % av undervisningen.

Undervisningen strekker seg over to semestre.

Eksamen

Emnet har integrert vurdering i form av en mappe. Mappen skal leveres to ganger, en gang for hvert semester.

Mappen skal godkjennes etter første semester.

Følgende arbeider skal inngå i mappen

  • sammendrag av undervisningen
  • konserveringsrapporter
  • konserveringsoppgaver
  • mindre skriftlige essays.

Det gis en samlet karakter i emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Kurset er obligatorisk i første og andre semester ved masterstudiet i Objektkonservering.

Maksimum 6 studenter, tatt opp til mastergradsstudiet i objektkonservering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2008

Vår 2007

Eksamen

2. semester

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk