Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg de teoretiske og praktiske sider ved rensing av malerier. Hovedårsakene til visuelle forandringer av bilder gjennomgås.

Dette kan være endringer i selve billedlagene (nedbrytning av pigment og bindemiddel) eller fernisslag (gulning, mørkning) og i form av sekundære overflatesubstanser (forurensning, overmaling).

Rensemetoder brukt opp gjennom historien gjennomgås (herunder deres intensjoner, ulemper og fordeler), samt perspektiver på rensing som historisk og estetisk problem. Studenten øves i diagnose, formulering av rensemidler, og metodikk i empirisk testing.

Stikkord for undervisningen er:

 • Patinabgrepet, reversible og irreversible visuelle forandringer, rensing i forhold til billedlagets forandringer
 • Rensedebatten i historisk perspektiv, intensjoner og begrepsbruk
 • Gerry Hedleys analyse
 • Rensing som teknisk problem, løselighetsparametere
 • ”Re-forming”, enzymer, såpeforbindelser, mekanisk fjerning
 • ”Blanching”

Hva lærer du?

Etter fullført emne, forventes det at studenter vil være i stand til å

 • Formulere hvordan malerioverflater og overflateendringer fungerer visuelt, estetisk og materialteknisk
 • Gjenkjenne karakteristiske symptomer på skader i malerier som kan implisere behov for ny rensing av maleriers for- og baksider
 • Skille mellom overflateendringer forårsaket av naturlig aldring av maleriers originale materialer og av tidligere renseinngrep
 • Anvende et hierarki av diagnostiske metoder for å forklare og dokumentere ulike skadetyper, -årsaker og -omfang
 • Problematisere og diskutere foreslått rensing i forhold til relevant litteratur
 • Begrunne ulike typer renseinngrep
 • Gjennomføre og dokumentere de vanligste av dagens metoder for rensetesting og rensebehandling
 • Kommunisere samtlige resultater ved å benytte akademisk terminologi og fremstillingsform

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet kan kun tas av masterstudenter på Malerikonservering (studieretning).

Det tas opp maksimum 6 studenter.

Undervisning

Emnet undervises gjennom forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Malerier til demonstrasjoner og øvelser skaffes av emneansvarlige.

Undervisningen i emnet er svært viktig og det er påkrevd at studentene møter på minst 75 % av undervisningen.

Eksamen

Studenten skal levere en mappe der følgende arbeider skal inngå:

 • oppgave max. 10 sider
 • konserveringsrapporter (max. 4)

Merk; litteraturlister/referanselister, tabeller og andre vedlegg kommer i tillegg til oppgitte sideantall.

Mappen diskuteres med studentene individuelt.

Mappen leveres i et samlet pdf-dokument i Inspera

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke krakterbeskrivelser for konservering

Studentene får 2 timers individuell mappegjennomgang med sensor etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2004

Eksamen

Annenhver høst fra 2004

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk