Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg ulike løsninger lansert i historiens løp for rekonstruksjon og andre visuelle kompletteringer/modifikasjoner av skader i billedlagene i et maleri. Materialer og teknikker for kitt, retusjer og fernisser gjennomgås og utprøves.

Undervisningen dekker blant annet:

 • ”Kunstverkets integritet” henholdsvis som historisk dokument og som estetisk helhet, billedmessig leselighet vs. tilføyelsers synlighet som etisk problemstilling.
 • Prinsipper og metoder: ”Nøytraltone”, koloristisk og lineær tilnærming, teksturer (”tratteggio” m.m.), imitativ totalintegrering, diskusjon om betingete valg av system.
 • Materialer og teknikker: akvarell, olje, syntetiske medier, ettlags - og flerlagsretusjer. Metamerisme. Stabilitet. Løselighet.
 • Praktiske øvelser: Kitting, retusjering og fernissering.

Hva lærer du?

Etter fullført emne, forventes det at studenter vil være i stand til å:

 • Formulere hvordan malerioverflater og overflateendringer fungerer visuelt, estetisk og materialteknisk
 • Gjenkjenne karakteristiske symptomer på forandringer i malerier som kan implisere behov for visuell reintegrering
 • Skille mellom overflateendringer forårsaket av naturlig aldring av maleriers originale materialer og av tidligere kitt, retusjer og ferniss
 • Anvende et hierarki av diagnostiske metoder for å forklare og dokumentere ulike typer av tidligere reintegreringer, deres årsaker til forandring og omfanget av dette
 • Problematisere og diskutere foreslått visuell reintegrering i forhold til relevant litteratur
 • Begrunne ulike typer nye inngrep
 • Gjennomføre og dokumentere de vanligste av dagens metoder for kitting, retusjering og fernissering
 • Kommunisere samtlige resultater ved å benytte akademisk terminologi og fremstillingsform

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Det tas opp maksimum 6 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergradsstudiet i malerikonservering.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Undervisningen i emnet er svært viktig og det er påkrevd at studentene møter på minst 75 % av undervisningen.

Eksamen

Studentene skal levere en mappe ved slutten av semesteret der følgende arbeider skal inngå;

 • konserveringsrapporter
 • oppgaver, demonstrasjoner
 • mindre skriftlige essays

Alle bidragene i mappen er gjenstand for sensur.

Mappen diskuteres med studentene individuelt.

Mappen leveres i et samlet pdf-dokument i Inspera.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Studentene får 2 timers individuell mappegjennomgang med sensor etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Annenhver vår fra 2007

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk