KONS4050 – Anvendt materialvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset introduserer forskjellige analyseteknikker som anvendes for å identifisere ulike bestanddeler ved et kunstverk eller en annen historisk gjenstand; deres kjemiske komponenter, struktur og nedbrytningsnivå.

Disse inkluderer ikke-destruktive metoder (fotografiske teknikker), så vel som destruktive metoder som involverer uttak av (mikro)prøver. Analysemetodene vil omfatte identifikasjon av ulike organiske og uorganiske materialer: pigment og bindemiddel i maling, metaller, glass og mineraler, så vel som materialer av animalsk og vegetabilsk opprinnelse. En rekke ulike vitenskaplige analysemetoder vil bli demonstrert i løpet av kurset.

Teknikkenes muligheter og begrensninger, inkludert ulike prøvemetoder og de prøvestørrelsene som trengs for å oppnå tilfredsstillende resultater, vil bli behandlet. Datahåndtering og de etiske sidene ved bruk av destruktive analysemetoder vil bli belyst gjennom demonstrasjoner og "case studies".

Hva lærer du?

Studentene gis grunnleggende kunnskap innenfor feltet materialvitenskap, og skal tilegne seg kunnskap om bruksområde og nytte av ulike teknikker for vitenskaplige analyse av materialer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Maksimum 14 studenter, tatt opp til mastergradsstudiet i konservering.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må ha opptak til masterprogrammet i konservering for å kunne delta på kurset.

Kurset bygger på konservering grunnkurs - 40KONS

Undervisning

Undervisningen gis i form av 12 doble forelesninger og en rekke seminarer og demonstrasjoner. I tillegg vil studentene i løpet av semesteret gis 10 arbeidsoppgaver. Oppgavebesvarelsene diskuteres med studentene individuelt.

Undervisningen i emnet er svært viktig og det er påkrevd at studentene møter på minst 75 % av undervisningen.

Eksamen

Emnet har integrert vurdering i form av en muntlig eksamen og prosjektbeskrivelse for masteroppgavens metodekapittel (3-5 sider)

Merk: Tabeller og litteraturlister kommer i tillegg til overnevnte sidetall. Innlevering i Inspera.

Muntlig eksamen består av en presentasjon på ca 8 min, 5-7 min for spørsmål, og deretter muntlig eksamen på 18-20 min.

Både muntlig eksamen og prosjektbeskrivelsen vurderes bestått/ikke bestått, begge eksamensdeler må bestås for å fullføre emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2007

Eksamen

Annenhver vår fra 2007

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk