Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Antikkens Roma var sentrum for den romerske kulturen gjennom hele sin historie. Dette emnet utforsker antikkens Roma fra et tverrfaglig perspektiv. Undervisningen tar utgangspunkt i at emnet foregår i Roma og skjer derfor nettopp  i tilknytning til sentrale antikke steder, museer og minnesmerker primært i byen Roma, Med disse som utgangspunkt belyses antikkens Roma imidlertid ikke bare fra en arkeologisk synsvinkel, men tar sikte på å være genuint tverrfaglig, dvs. at byen også belyses ut fra en litterær, historisk, kulturhistorisk og religionsvitenskapelig  vinkel. Innenfor denne rammen vil valg av tematisk vinkling, kronologisk avgrensning og/eller utvalg av monumenter kunne variere (se semesterstiden for ytterligere opplysninger).

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å gi studentene en dypere forståelse av de historiske, litterære, kunsthistoriske og urbanistiske aspekter ved den antikke romerske kultur.

Opptak og adgangsregulering

Emnet bygger på ANT2210 - Antikkens Roma - 10 studiepoeng, og eksamen gis kun til studenter som har opptak til ANT2210. ANT2210 har opptak gjennom SøknadsWeb med frist 1. november. Les mer om forkunnskapskrav, søknadsprosedyre og frister på emnesiden til ANT2210.

Studenter som har fulgt undervisning i ANT2210 og avlagt gyldig eksamen semesteret i forveien, kan søke studiekonsulenten om å få avlegge eksamen i ANT2211.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet ANT2211 bygger på ANT2210 – Antikkens Roma, og må tas sammen med dette.

Undervisning

Undervisningen er sammenfallende med ANT2210 – Antikkens Roma

Eksamen

Semesteroppgave på maksimum 5 sider (2300 tegn uten mellomrom per side) med innlevering i Inspera.

Det er en forutsetning at du skriver oppgaven din innenfor et annet emne enn det du skriver om i forbindelse med ANT2210. Det vil si at dersom du har valgt et arkeologisk emne på ANT2210, må du velge et emne innenfor historie eller litteratur på ANT2211.

Når du skriver semesteroppgave, har du i tillegg krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk