Dette emnet er nedlagt

FIL2208 – Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset går i dypden på utvalgte erkjennelsesteoretiske og vitenskapsfilosofiske problemer. Innholdet varierer mellom hver gang kurset holdes. Relevante temaer kan være:

 • epistemologisk eksternalism versus internalisme
 • skeptisisme
 • a priori kunnskap og - berettigelse
 • vitenskapelige forklaringer
 • kausalitet
 • vitenskapelig realisme (I hvilken grad er vitenskapens sannheter og objekter objektive?)
 • rom og tid
 • tolkninger av kvantemekanikken

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten:

 • kunne dokumentere presis innsikt i erkjennelsesteoretiske og/eller vitenskapsfilosofiske problemstillinger, og i tillegg kritisk kunne drøfte ulike standpunkter skriftlig.
 • kunne gi en presis og argumenterende muntlig fremføring som drøfter et sentralt problem innen erkjennelsesteori eller vitenskapsfilosofi.
 • kunne demonstrere oversikt over forskjeller, likheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi, og i tillegg kunne gi kritiske evalueringer av ulike standpunkter innen de respektive fordypningsområdene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha tatt FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi eller tilsvarende

Overlappende emner

Overlappet med FIL4200 og FIL4220 gjelder fra og med våren 2017.

Undervisning

12 dobbelttimer med seminarundervisning/forelesninger gjennom hele semesteret. Undervisningen er felles med masterstudenter på FIL4200. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

 • 10 korte, ukentlige innleveringer på ca en halv side hvorav minst 6 må leveres inn og godkjennes

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Aktivitetene er knyttet til undervisningen, og er gyldige kun det semesteret de gjennomføre.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

 

Eksamen

Mappeeksamen bestående av 2 deler; 2 essays på 5 sider hver.  Alt skal leveres i Inspera. Karakter settes etter en helhetlig vurdering. Veiledning vil bli tilbudt, men retten til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast til essayene.

Sensorveiledning for emnet høsten 2018.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Høst 2018

FIL2208 tilbys i sin nåværende form siste gang høsten 19, men vil erstattes av nye emner i vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori.

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Undervisningsspråk

Engelsk