Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over følgende kjerneområder innen språkfilosofien sammen med samtidig en fordypning i ett eller flere av dem. Fordypningsområdene kan variere fra semester til semester.

  1. Sannhet. Hva er sannhet? Er sannhet en genuin egenskap som noen setninger eller ytringer har? I så fall, hva slags egenskap er det? Ulike sannhetsteorier.
  2. Mening. Hva er språklig mening? Hva er forholdet mellom sannhet og mening?
  3. Tanke, ytring og kontekst. Talehandlingsteori. Grices teori om implikaturer. Hvordan påvirker den ekstra-lingvistiske konteksten vår forståelse og fortolkning av ytringer?
  4. Referanse. Hvordan berører språket virkeligheten? Hvordan skal man forstå det semantiske forholdet mellom singulære termer og gjenstander? Hvordan forholder egennavn, bestemte beskrivelser og indeksikaler seg til objekter i verden?
  5. Proposisjonale attityder og tolkningen av dem. Hvordan forstår vi uttrykk for tro og andre holdninger til proposisjonale innhold? Hvordan uttrykker vi egne og hvordan rapporterer vi andres proposisjonale attityder?

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å kunne dokumentere presis innsikt i språkfilosofiske problemstillinger, og i tillegg kritisk kunne drøfte ulike standpunkter skriftlig
  • å kunne gi en presis og argumenterende muntlig fremføring som drøfter et sentralt problem innen språkfilosofi
  • å kunne demonstrere oversikt over forskjeller, likheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen språkfilosofi, og i tillegg kunne gi kritiske evalueringer av de ulike standpunktene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL1006 - Innføring i logikk før man velger dette emnet.

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng med FIL2401 og 5 studiepoeng med FIL2402.

Undervisning

12 dobbelttimer seminar. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner eller fremlegg underveis på seminaret.

Eksamen

Emnet har mappeeksamen som består av 3 deler; 2 2-siders oppgaver samt en oppgave på 6 sider. Hver side skal være på ca 2300 tegn. Det settes en samlet karakter på mappen etter en helhetlig vurdering.

Temaene for de forskjellige oppgavene legges ut I Canvas, men den endelige mappen skal leveres i Inspera.

Sensorveiledning for emnet høsten 2018 .

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2008

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Emnet tilbys neste gang høsten 22.

Eksamen

Vår 2021

Emnet tilbys neste gang høsten 22.

Undervisningsspråk

Norsk