Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består i lesning av antikke filosofiske tekster på gresk. Tekst(er) og litteratur vil kunne variere fra år til år. Hovedhensikten er å gi studentene trening i gammelgresk og filologisk metode, og i å benytte dette ved tolkning av filosofiske tekster.

Hva lærer du?

Etter å ha avlagt eksamen i emnet vil du

  • ved hjelp av ordbok kunne lese gammelgreske filosofiske tekster på originalspråket
  • klare å gjøre elementære filologiske vurderinger på egenhånd
  • ha et godt grunnlag for filosofisk tolkning av antikke tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minimum 20 studiepoeng i gammelgresk for å få ta dette emnet.

Overlappende emner

Undervisning

Minimum 14 dobbelttimer med seminarundervisning. Undervisningen vil i all hovedsak være felles med studenter på GRE2402/GRE4402, men det blir i tillegg 3 egne seminarer for filosofistudentene i slutten av semesteret.

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student, og vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter :

  • obligatorisk fremmøte på seminarene (minst 10 av de 14 gangene med fellesundervisning samt 2 av de 3 gangene med rene filosofiseminarer)

Eksamen

Mappevurdering bestående av en 2-timers eksamen i oversettelse av en tekst og en filologisk utleggelse av denne, samt et mindre skriftlig essay.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Emnet tilbys utelukkende dersom det er studenter på studieretningen for antikkens filosofi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Første gang høsten 2016

Emnet utgår høsten 2017

Emnet utgår høsten 19

Eksamen

Hver høst

Emnet utgår høsten 2017

Emnet utgår høsten 19

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)