Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys dessverre ikke høsten 2020.

Vi leser utdrag (totalt 60-75 sider*) fra én eller flere filosofiske tekster fra antikken (f.eks. av Platon, Aristoteles, Epikur, Stoikerne, Epiktet). I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumtekstene fra gammelgresk til norsk
  • fortolke pensumtekstene med henblikk på tekstkritiske, språklige, litterære, historiske og/eller filosofiske aspekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II  eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har tatt 40 studiepoeng i gresk på 1000-nivå (emner med emnekode GRE1XXX) før du tar dette emnet. Spesielt anbefalt er: GRE1105 – Gresk grammatikk I og GRE1402 – Attisk prosa II

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

  •  10 dobbelttimer seminarundervisning

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Vi forventer at du deltar aktivt i undervisningen gjennom:

  • ukentlige forberedelser av tekstpassasjer på gresk (oversettelser)
  • kritisk lesning (sekundærlitteratur)
  • jevnlige, muntlige bidrag; deltagelse i diskusjoner, høytlesning

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • fremmøte og aktiv deltakelse på seminarene, minst 7 av 10 ganger. Søknad om dispensasjon behandles ikke.
  • muntlig presentasjon (ca. 30 min.) av en gresk forfatter/tekst som ikke er på klassepensum.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Mappeeksamen. Mappen skal inneholde:

  • klasseromsprøve (oversettelse fra gresk til norsk, ca. 1 time) etter siste undervisningsuke (pensum: alle tekster fra klassepensum)
  • oversettelse (skriftlig innlevering) av 10 sider (Teubner/OCT) fra en gresk forfatter/tekst som ikke er klassepensum (men kan være identisk med den som ble presentert muntlig), mot slutten av semesteret, etter klasseromsprøve

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (Vær oppmerksom på at eksamensform til og med høsten 2018 var skoleeksamen.) 

Sensorveiledning høst 2018

Sensorveiledning høst 2019

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys dessverre ikke høsten 2020.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)