Dette emnet er nedlagt

GRE4104 – Oversettelse til gresk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi oversetter fra norsk til gammelgresk sammenhengende tekstpartier med stigende lengde og vanskelighetsgrad. Målet med emnet er å gi studentene en fordypning i gresk syntaks og semantikk samt en innføring i gresk stilistikk.

Hva lærer du?

Etter avlagt eksamen skal du kunne

  • bygge komplekse greske perioder.
  • ta i bruk idiomatiske konstruksjoner når du oversetter til gammelgresk.
  • forklare forskjellene mellom poetisk og prosa diskurs i gammelgresk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

GRE1102 – Innføring i gresk (nedlagt) , GRE1105 – Gresk grammatikk I og GRE2105 – Gresk grammatikk II .

Undervisning

Seminarundervisning, en dobbelttime i uken gjennom første halvdel av semesteret. Undervisningsformen forutsetter aktiv deltagelse fra studentene. Det anbefales å møte forberedt.

Eksamen

Avsluttende 4-timers skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ordbok fra gresk til et annet språk og fra et annet språk til norsk er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Eksamen

Høst 2010

Vår 2008

Høst 2005

Emnet er erstattet av (emne:GRE4101]

Undervisningsspråk

Skandinavisk