Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en systematisk gjennomgang og fordypning i gresk syntaks med fokus på komplekse setninger, og øvelse i å oversette fra gresk til norsk og fra norsk til gresk. Vi leser utdrag fra attisk prosa med særlig vekt på grammatiske problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

  • Du kan lese og forstå greske tekster på et mer avansert nivå.
  • Du kan gjøre rede for de viktigste syntaktiske konstruksjonene i gresk. Du er i stand til å oversette komplekse setninger fra norsk til gresk med et vidt register av syntaktiske konstruksjoner.

Her finner du mer detaljerte læringsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1002 – Innføring i gresk II og GRE1105 – Gresk grammatikk I, eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

GRE1401 – Attisk prosa I eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 5 studiepoeng mot hvert av emnene GRE2103 og GRE2104.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som seminarer gjennom hele semesteret (14 uker). Det gis henholdsvis én og to dobbelttimer annenhver uke.

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student og omfatter blant annet ukentlige skriftlige innleveringer. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • kvalifiserende klasseromsprøve ca. midtveis i semesteret

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne framstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning vår 2019

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Du kan benytte én av følgende ordbøker:

  • C. Berg. Græsk-dansk ordbok til skolebrug
  • H. G. Liddell, R. Scott, J. Whiteon. A lexicon abridged from Liddell and Scott's Greek-English lexicon
  • H. G. Liddell, R. Scott. An Intermediate Greek-English Lexicon
  • H. G. Liddell, R. Scott. Greek-English Lexicon
  • James Morwood og John Taylor (red.). Pocket Oxford Classical Greek Dictionary

I tillegg kan du benytte:

  • S. C. Woodhouse. English-Greek dictionary

Du kan også ta med en dansk-norsk eller en engelsk-norsk ordbok.

Ønsker du å benytte en annen ordbok?

Andre ordbøker enn de som er nevnt ovenfor, kan godkjennes etter søknad. Henvend deg til eksamenskonsulenten senest to uker før eksamen, og ta med ordboka du ønsker å benytte. Hvis vi godkjenner den aktuelle ordboka, vil du få en skriftlig bekreftelse som du må ta med til eksamenslokalet på eksamensdagen.

Ordbøker med grammatikker tillates ikke. Ordbøker kan heller ikke inneholde notater, lapper eller lignende. Dette vil bli sjekket i eksamenslokalet. Ordbøker med grammatikker, notater, lapper eller lignende vil umiddelbart bli inndratt, og det vil kunne bli reist sak om fusk / forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle emneevalueringer på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk