GRE4406 – Hellenistisk diktning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fordypet studium av en eller flere tekster knyttet sammen ved sjanger, epoke og/eller forfatter, til sammen ca. 100 sider*. Tekstene leses parallelt med sekundærlitteratur som representerer ulike teorier, metoder, tolkninger osv.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Øvelse i vitenskapelig tekstinterpretasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelor grad med fordypning (80 studiepoeng) i gammelgresk, eller tilsvarende.

Undervisning

10 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Våren 2020 har emnet felles undervisning med GRE2401 – Gresk epos.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • oppmøte i seminarundervisningen minst 7 av 10 ganger.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn (litteraturliste ikke medregnet).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)