Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Episk diktning er en av de viktigste og mest fascinerende litterære sjangerne i gammelgresk litteratur. Sjangeren har hatt markant effekt på senere resepsjon av det greske og grekerne. På dette emnet leser vi arkaiske episke dikt (f.eks. Homer, Hesiod, de Homeriske hymner), samt noen senere heksameterdikt (til sammen 600-750 vers). I tillegg forventer vi at du leser sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning av litterære, historiske, lingvistiske og/eller kulturelle aspekter ved tekstene.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette, forstå, tolke og diskutere greske episke tekster
  • kjenne til, forstå og analysere formelle karakteristika; poetisk språk og poetiske uttrykk, samt metrikk i gresk episk diktning
  • ha en generell oversikt over historien om og utviklingen til gresk episk diktning
  • identifisere de litterære virkemidlene i pensumtekstene
  • forstå og diskutere kritisk lesning av gresk episk diktning, samt bruke kommentarlitteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 40 studiepoeng gammelgresk. Vi anbefaler at du er ferdig med å ta alle greskemner på 1000-nivå før du melder deg til tekstemner på 2000-nivå. GRE1403 – Homer forventes bestått og kjent.

Undervisning

Undervisningen er felles med GRE4302 – Gresk epos.

10 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Vi forventer at du deltar aktivt i undervisningen gjennom:

  • ukentlige forberedelser av tekstpassasjer på gresk (oversettelser)
  • sporadisk, kritisk lesning (sekundærlitteratur)
  • jevnlig, muntlige bidrag; deltagelse i diskusjoner, høytlesning

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • innlevering av utkast til semesteroppgaven. Utkastet leverer du i Canvas.
  • oppmøte i seminarundervisningen minst 7 av 10 ganger (ved digital undervisning er det obligatorisk oppmøte i Zoom)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivtetene er direkte knyttet til vurderingen på emnet og er derfor kun gyldige det semesteret de blir godkjent.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn (litteraturliste ikke medregnet) om et selvvalgt tema innenfor gresk epos.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (fram til og med våren 2019 var eksamensformen 4 timers skriftlig eksamen)

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)