Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kunstformidlingens rolle og oppgaver i forskjellige sammenhenger vil bli drøftet. Utgangspunkt vil være relevant litteratur som behandles i forelesnings- og seminarform. Deltakeres eventuelle erfaringer på området kan også bli trukket inn og gjort til gjenstand for diskusjon og utprøving. Det vil bli lagt stor vekt på studentenes egen aktivitet gjennom øvelser, samtaler og diskusjoner.

Hva lærer du?

Du får økt kunnskap og bevissthet om kunstformidling som ideologi, virksomhet og profesjon. Du får trening i å formidle tidligere ervervete kunnskaper innen billedkunst, arkitektur og design til.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2210 – Kunstformidling

Undervisning

Forelesning og seminar to ganger i uken i ca 8 uker. Muligheter for fire timer enkelte ganger, etter avtale med studentene. For en stor del vil undervisningen foregå i museer, samlinger og gallerier. Deltagelse i undervisningen, og dermed også undervisningsopptak, er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke har møtt opp i løpet av de to første ukene, vil miste plassen på emnet. Det er obligatorisk oppmøte med fravær maksimum 4 ganger.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurdering på grunnlag av en skriftlig semesteroppgave og en praktisk formidlingsdel. Formidlingsoppgaven kan være en forelesning med power-point/lysbilder eller fremlegging av et gitt tema i "felt" på et museum, en utstilling eller lignende. Studentene får muntlig tilbakemelding av lærer og medstudenter på stedet, og med eventuelt innkalt sensor. Karakter for begge delene er bestått/ikke bestått, og både formidlingsoppgaven og semesteroppgaven må være bestått for å oppnå bestått på emnet som helhet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Det er usikkert om emnet vil bli tilbudt på masternivå igjen.

Eksamen

Det er usikkert om emnet vil bli tilbudt på masternivå igjen.

Undervisningsspråk

Norsk