EKUL4000 – Europa som historisk kunnskapsfellesskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et oversiktsemne som gir kunnskap om Europa som kulturelt fellesskap, der produksjon, sirkulasjon og overføring av ulike typer av tekster og kunnskaper utgjør den viktigste infrastrukturen. Dette fellesskapet utgjør ikke en stabil enhet, men er et komplekst og foranderlig nettverk som har endret seg over tid, og som vil fortsette å gjøre det i fremtiden. Ord, bøker og kunnskap har bidratt til å skape språklige, religiøse og kulturelle skillelinjer, men har også krysset dem og skapt sammenhenger mellom mennesker og regioner.

Emnet gir innsikt i historiske og teoretiske perspektiver på Europa som kunnskaps- og tekstkulturelt fellesskap i fortid og nåtid. Emnet har fire hovedtema:

 • forestillinger om Europa
 • nettverk, institusjoner og aktører
 • kunnskapens teknologier
 • kultur- og historieteori

Hva lærer du?

Etter å ha avlagt eksamen i emnet forventes du:

 • å ha bred kunnskap om Europa som kulturelt fellesskap.
 • å ha lest og gjort deg kjent med ulike teksttyper fra europeiske kunnskapstradisjoner
 • å beherske en tverrfaglig tilnærming til europeisk tekstkultur og kunnskapshistorie.
 • å ha tilegnet deg kjennskap til ulike teorier om kultur og historie, samt hvordan disse teoriene kan brukes til å analysere konkrete historiske tekster.
 • å videreutvikle skriveferdigheter
 • å ha erfaring med å presentere fagstoff muntlig
 • å ha øvelse i å samarbeide tverrfaglig i grupper.

Opptak og adgangsregulering

Det kreves opptak til masterprogrammet i Europeisk kultur

Undervisning

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det fremkommer av detaljert timeplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som eventuelt tilbys digitalt. 

Kravet om obligatorisk oppmøte for består. Hvis du er syk eller har symptomer på Covid-19, hold deg hjemme og registrer egenmelding


Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer samt en to-dagers workshop.
Introduksjonsuken til programmet Europeisk kultur er en integrert og obligatorisk del av emnet.

Forelesningene blir gitt gjennom hele semesteret (28 dobbelttimer i 14 uker) og skal gi perspektiver og oversikt. Seminarundervisningen og workshopen er ment å gi faglig fordypning. Studentene må delta aktivt i seminararbeidet, individuelt og i grupper. Seminararbeidet består av skriftlige eller muntlige presentasjoner av pensumstoff og diskusjon av faglige spørsmål. En muntlig gruppepresentasjon må gjennomføres for å kunne gå opp til eksamen.

Introduksjonsuken og workshopen er obligatorisk. For resten av undervisningen er det 70 % oppmøte.

Gjesteforelesninger og konferanser vil bli tilbudt som tillegg til den ordinære undervisningen. Dette er ikke obligatorisk.

Eksamen

Emnet vurderes med semesteroppgave og en 3-dagers hjemme-eksamen.

Semesteroppgaven er et individuelt essay om en selvvalgt kildetekst. Det arbeides med denne oppgaven gjennom hele semesteret som del av seminarundervisningen på emnet.

Både semesteroppgaven og hjemmeeksamen må være bestått, og de teller like mye for samlet karakter.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk